Čo je Via ferrata?

Via ferrata – klettersteig je spravidla vysokohorská trasa, resp. lezecká trasa v horskom teréne, zaistená pomocou umelých pomôcok, oceľových lán, rebríkov a stúpačiek. Preto sa to volá via ferrata – železná cesta. Umožňuje pohyb v horolezeckom teréne aj ľuďom, ktorí nemajú z lezením skúsenosti a vďaka nej sa dostanú aj na miesta, kde by sa za iných okolností len ťažko dostali. Pritom ich zážitok a pocit dobrodružstva je porovnateľný ako pri horolezeckom výstupe. Preto sú via ferraty stále viac populárnejšie. Mekkou ferrát je Taliansko, Rakúsko, Slovinsko, no prvé vznikajú už aj na Slovensku.

Klasifikácia náročnosti: Označenie obtiažnosti sa líši podľa zvyklostí v danej horskej oblasti. U nás na Slovensku sa stretneme s klasifikáciou podľa medzinárodnej stupnice UIAA, ktorá rozlišuje 5 stupňov obtiažnosti, dôležité faktory sú trasa, terén a zaistenie.

Obtiažnosť A

 • trasa – ľahká, náročné časti zaistené, dobre značená
 • terén – primerané chyty a supy, málo schodov, lezenie je väčšinu času možné bez istenia
 • zaistenie – laná, reťaze, rebríky, mosty
Obtiažnosť B
 •  trasa – ľahká až horská, exponované miesta zabezpečené, dobre značená
 • terén – mierny až strmý terén s vyčerpávajúcimi miestami sa strieda s ľahkými, oddychovými časťami
 • zaistenie – laná, rebríky, mosty, kroky si vyžadujú viac kontroly ako v stupni A

Obtiažnosť C

 • trasa – horská, predpokladom je bezpečná chôdza a schopnosť orientovať sa
 • terén – strmý, s exponovanými časťami a kolmými miestami, stupy a chyty sú malé, zaistené miesta už vyžadujú určitú silu v pažiach a pri dlhšej trase sú unavujúce a veľmi namáhavé. Bez umelého zaistenia by išlo o horolezecký terén približne III. stupňa UIAA.
 • zaistenie – laná, rebríky, mosty, železné stupy
Obtiažnosť D
 •  trasa – vysokohorská, predpokladom je bezpečná chôdza a schopnosť orientovať sa
 • terén – veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé, previsnuté úseky, vyčerpávajúce miesta sú bežné. Bez umelého zaistenia by išlo o horolezecký terén IV. stupňa UIAA. Na trase môžu byť nezaistené úseky s náročnosťou I-II. UIAA. Odporúčané pre skúsených ferratistov
 • zaistenie – laná, rebríky, mosty, skoro žiadne stupy, dokonca aj náročné miesta sú často zaistené iba oceľovým lanom (poprípade kramle, kolíky)

Obtiažnosť E

 • trasa – vysokohorská, predpokladom je bezpečná chôdza a schopnosť orientovať sa
 • terén – miestami extrémne exponované cesty v kolmom skalnom teréne s minimom stupov. Najťažšie miesta vyžadujú použitie horolezeckej techniky alebo veľkej sily v pažiach. Bez umelého zaistenia by išlo o ťažký horolezecký terén V. – VI: stupňa UIAA. Bežne sa vyskytuje lezenie s náročnosťou II. UIAA bez istenia. Odporúčané pre veľmi skúsených vysokohorských turistov a horolezcov
 • zaistenie – takmer iba oceľovými lanami, žiadne rebríky ani mosty, stupy iba vo výnimočných prípadoch.
 

Horolezecké asociácie majú rôzne škály a stupne obtiažnosti ktorými klasifikujú ferraty. Porovnanie týchto obtiažností je v tabuľke