Via ferrata

Via ferrata – klettersteig je spravidla vysokohorská trasa, resp. lezecká trasa v horskom teréne, zaistená pomocou umelých pomôcok, oceľových lán, rebríkov a stúpačiek. Preto sa to volá via ferrata – železná cesta. Umožňuje pohyb v horolezeckom teréne aj ľuďom, ktorí nemajú z lezením skúsenosti a vďaka nej sa dostanú aj na miesta, kde by sa za iných okolností len ťažko dostali. Pritom ich zážitok a pocit dobrodružstva je porovnateľný ako pri horolezeckom výstupe. Preto sú via ferraty stále viac populárnejšie. Mekkou ferrát je Taliansko, Rakúsko, Slovinsko, no prvé vznikajú už aj na Slovensku.

Aktuálna ponuka túr podľa náročnosti

Označenie obtiažnosti sa líši podľa zvyklostí v danej horskej oblasti. U nás na Slovensku sa stretneme s klasifikáciou podľa medzinárodnej stupnice UIAA, ktorá rozlišuje 5 stupňov obtiažnosti, dôležité faktory sú trasa, terén a zaistenie.

Medzinárodná stupnica UIAA A B C D E
Rakúska stupnica (Schall) A B C D E
Nemecká/švajčiarska stupnica (Hüsler) K1 K2 K3 K4 K5 K6
Nemecká stupnica (Werner) KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6
Talianska/francúzska stupnica F/F MD/PD D/D MD/TD ED/ED

Obtiažnosť A

 • trasa – ľahká, náročné časti zaistené, dobre značená
 • terén – primerané chyty a supy, málo schodov, lezenie je väčšinu času možné bez istenia
 • zaistenie – laná, reťaze, rebríky, mosty

Obtiažnosť B

 • trasa – ľahká až horská, exponované miesta zabezpečené, dobre značená
 • terén – mierny až strmý terén s vyčerpávajúcimi miestami sa strieda s ľahkými, oddychovými časťami
 • zaistenie – laná, rebríky, mosty, kroky si vyžadujú viac kontroly ako v stupni 

Obtiažnosť C

 • trasa – horská, predpokladom je bezpečná chôdza a schopnosť orientovať sa
 • terén – strmý, s exponovanými časťami a kolmými miestami, stupy a chyty sú malé. Bez umelého zaistenia by išlo o horolezecký terén približne III. stupňa UIAA.
 • zaistenie – laná, rebríky, mosty, železné stupy

Obtiažnosť D

 • trasa – vysokohorská, predpokladom je bezpečná chôdza a schopnosť orientovať sa
 • terén – veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé, previsnuté úseky, vyčerpávajúce miesta sú bežné. Bez umelého zaistenia by išlo o horolezecký terén IV. stupňa UIAA. Na trase môžu byť nezaistené úseky s náročnosťou I-II. UIAA. Odporúčané pre skúsených ferratistov
 • zaistenie – laná, rebríky, mosty, skoro žiadne stupy, dokonca aj náročné miesta sú často zaistené iba oceľovým lanom (poprípade kramle, kolíky)

Obtiažnosť E

 • trasa – vysokohorská, predpokladom je bezpečná chôdza a schopnosť orientovať sa
 • terén – miestami extrémne exponované cesty v kolmom skalnom teréne s minimom stupov. Najťažšie miesta vyžadujú použitie horolezeckej techniky alebo veľkej sily v pažiach. Bez umelého zaistenia by išlo o ťažký horolezecký terén V. – VI: stupňa UIAA. Bežne sa vyskytuje lezenie s náročnosťou II. UIAA bez istenia. Odporúčané pre veľmi skúsených vysokohorských turistov a horolezcov
 • zaistenie – takmer iba oceľovými lanami, žiadne rebríky ani mosty, stupy iba vo výnimočných prípadoch.